Samen wonen

Woonvereniging

Woonvereniging de Heemshof is ontstaan toen in de jaren zeventig van de vorige eeuw het maar onduidelijk bleef of het boerenbedrijf voortgezet kon worden. Omdat de boer en boerin Wentink graag op hun land oud wilden worden, namen dochter Lia Wentink en haar man Lambert Koppers het initiatief om de melkveehouderij een nieuwe bestemming te geven. De koeienstallen werden in de loop der jaren verbouwd tot zes woningen en een aantal gemeenschappelijke kamers.

De Heemshof werd een vereniging van mensen die wonen in de voormalige boerderij. Op dit moment telt de groep twaalf volwassenen en drie kinderen. Uitgangspunt van de woonvereniging Heemshof is dat jong en oud met elkaar samenwonen. Zo varieert de leeftijd van de huidige bewoners tussen de tien en twee-en-negentig jaar.

Om een indruk te krijgen van hoe we wonen, kun je deze video  bekijken.

Open dag

Je bent van harte welkom om een kijkje te komen nemen.  De Heemshof is lid van de Landelijke Vereniging Centraal Wonen . Wij doen meestal mee aan de open dag, op een zaterdag halverwege mei.

Het gebeurt niet zo heel vaak (vandaar dat we geen wachtlijst hebben), maar als we een nieuwe bewoner zoeken, adverteren we altijd op woongroep.net en soms ook in lokale media.

In 2014 bestond de woonvereniging 40 jaar. Dat hebben we gevierd met onder meer de uitgave van een boek.

Meer info

Servicepunt Anders Wonen Anders Leven

Landelijk Vereniging Centraal Wonen