Historie

Van domeinhof naar Heemshof

De strandwal van Heemkerk en vooral de geest tussen de Oosterweg en de Kerkweg is een van de langst bewoonde plekken van Noord-Holland. Er zijn sporen van bewoning aangetroffen die dateren van 600 tot 300 jaar voor onze jaartelling. Voor die tijd heerste de zee in dit gebied.

Het terrein is grotendeels nog onaangetast en daarin bevinden zich nog oude waterlopen en percelen weiland die terug zijn te voeren naar de Middeleeuwen (13e eeuw). Deze Vroegmiddeleeuwse vindplaats is uniek voor Noord-Holland. Op het terrein van de Heemshof stond ooit een grafelijk domeinhof, De “Oude Hof” te Heemskerk. Mogelijk is dit de voorganger van het “huys te Heemskerk, of Marquette” geheten, die voor het eerst wordt vermeld in de 14e eeuw.

Het domeinhof lag midden in de Merovingische – en Karolingische nederzetting waaruit Heemskerk is ontstaan. Dit vroegmiddeleeuwse nederzetting begon bij de zg. Scepelenberg (Huldtoneel) en eindigde bij de oudste kerk midden in het huidige dorp van Heemskerk.

Boerderij de Heemshof staat ongeveer op de plaats waar het domeinhof ooit gestaan moet hebben binnen de gracht. Een voorganger van de huidige boerderij Heemshof uit de 17e eeuw lag enige meters noordwest van de huidige boerderij.
Op de huidige plek wordt vermoedelijk vanaf eind 18e of begin 19e eeuw geboerd. De melk werd tot kaas en boter verwerkt op de boerderij.

In 1926 nam de familie Wentink de boerderij over van de familie Welboren. Door hooibroei brandde in 1937 de boerderij tot de grond af. Het huidige gebouw dateert uit 1938. De familie Wentink had een gemengd bedrijf met melkkoeien. In 1982 werden de koeien verkocht en hield het bedrijf op.

Meer info

• Archeologische vindplaats boerderij Heemshof te Heemskerk, artikel van archeoloog Jean Roefstra
Artikel Noord-Hollands Dagblad over archeologische vindplaats boerderij Heemshof
video over opgraving en een video met radiouitzending over de opgraving
radio uitzending uit 2012 over de historie van de Heemshof
uitzending RTV Noord Holland uit 2005 waarin Koos Wentink over verdwenen boerenleven verteld
boek En de koeien stonden op, Herinneringen door Tinus Wentink
•De Historische kring Heemskerk over de geschiedenis van Heemskerk in het algemeen